Search

Cumulus rf/ry hallitus tiedottaa

Lentokausi aloitetaan pääsiäisviikonloppuna, mikäli säät sen sallivat.

Hallitus piti perjantaina 3.4. kokouksen, jossa pitkällisen pähkäilyn jälkeen päätettiin aloittaa kerhon lentokausi 10.4. kokeneempien pilottien toimesta yksipaikkaisilla koneilla sekä kaksipaikkaisilla perhepiirissä niin, ettei opettajia tartuntavaaran takia istuteta koneisiin ns.

kevättarkkareita varten.

Lentämään pääsevät tässä vaiheessa vain ne vähintään 200 tuntia purjekoneella lentäneet, joiden ei tarvitse kerhon toimintaohjeiden tai ilmailumääräysten vaatimuksesta lentää aluksi opettajan tai tarkastuslentäjän kanssa.  Kaksipaikkaisilla voivat lentää yhdessä vain perheenjäsenet tai muutoin samaan ruokakuntaan kuuluvat, jotka muutenkin ovat toistensa kanssa jatkuvassa lähikontaktissa.  Lisää tästä aiheesta alempana!

Aiemmin oli päätetty, että tänä keväänä kaikki kerholaiset lentäisivät opettajan kanssa kertauslennon, jotta saataisiin opettajille hyvä käsitys yleisestä taitotasosta.  Tämä päätös peruttiin, mutta asiaan varmasti palataan kunhan tilanne normalisoituu.

SIL:n purjelentotoimikunta on laatinut ohjeet lentotoimintaan näissä poikkeusoloissa, ja Cumuluksessa lähdetään toimimaan näiden pohjalta tehdyn ohjeistuksen mukaisesti.  Kädet pestään ennen koneen kiipeämistä ja sieltä poistumisen jälkeen, starttipaikalle järjestetään pesuvälineet tätä varten. Ohjaamo desinfioidaan lennon jälkeen.  Pyritään siihen, että kutakin koneyksilöä lentää vain yksi pilotti päivässä.

Kerhotiloissa ei oleskella tarpeettomasti eikä porukalla, ja ulkonakin pidetään 3 metrin hajurako.  Ei kokoonnuta.  Jos mitään flunssan oireita on, ei kentälle saa tulla lainkaan notkumaan.

Tarkemmat ohjeet ilmaantuvat Cumuluksen webiin tällä viikolla ennen toiminnan aloittamista, tiedotamme tästä vielä erikseen.

Lentotoimintaan ja kerhotoimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja kunkin kerholaisen omalla vastuulla.  Kerho ei ota mitään vastuuta jäsenten tai kentällä olevien terveysturvallisuudesta.  Omaa harkintaa tulee käyttää.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran pääsiäisviikonlopun jälkeen.

Tilannetta seurataan – mikäli ohjeita ei noudateta, turvaväleistä tai hygieniasta luistetaan, voidaan toiminta tarvittaessa keskeyttää.

Vastaavasti kertaus- ja koululentojen lentäminen pyritään aloittamaan heti, kun se voidaan katsoa turvalliseksi.

Kuluneena viikonloppuna Nummelassa on lennetty talvihuoltojen jälkeisiä koelentoja vain yksityisten omistamilla koneilla (kuten edellisessä tiedotteessa kerrottiin); kerhon koneita otetaan vakuutuksiin vasta ensi viikolla.

Tänä viikonloppuna on koottu C6, C7 ja Twin lentokuntoon.  Pääsiäiseksi otetaan käyttäöön Club Astir, kolme LS4:ää ja Twin.

Kentän kunto

—————-

Syksyisen asfaltoinnin jälkeen kiitoteiden reunat ovat vielä erittäin

epätasaiset ja pehmeät.  Kiitoteiden päissä ja reunoissa on suuria

korkeuseroja asfaltin ja ympäröivän maanpinnan välillä.  Pääkiitotien

molemmille sivuille on asennettu suuret metallikantiset kaapelikaivot

valoja varten.  Aiemmin varsin tasaiset kanervikot ja hiekka-alueet

sisältävät maansiirtotöiden jäljiltä melkoisen syviä kaivinkoneiden ja

kuorma-autojen ajouria, joissa tavallisen henkilöautonkin pohja meinaa

raapia kiinni.

Näitä tullaan ensi viikon kuluessa korjailemaan, mutta saa nähdä miten

pitkälle päästään.  Purjelentotoiminta saatetaan aloittaa pääkiitotieltä

ja jättää perinteinen purjekoneiden laskupaikka kesemmälle, sillä pitkäksi

mennyt pääkiitotien 22 kirjaimelliselle kynnykselle rullannut lasku voisi

johtaa huomattaviin pakkeli- ja maalausprojekteihin.

Ennen lentämistä kannattaa käydä jalkaisin tutustumassa tilanteeseen ja

miettiä laskupaikkoja sekä vaihtoehtoisia laskupaikkoja mikäli kiitotiellä

onkin muuta liikennettä.  Ohjeistusta tähänkin tullaan antamaan vielä

lähempänä, kunhan viikonlopun tilanne tiedetään.

Pidetään koneet kunnossa!

Kauden aloittamisen edellytykset

————————————

Ennen kevään ensimmäistä lentoa yhdistyksen ilma-aluksilla kuuluu kunkin

lentäjän:

– suorittaa hyväksytysti kertauskoe netissä:

– suorittaa hyväksytysti SMS-koe netissä:

   Oppimateriaali: https://cumulusry.fi/sms-opetusmateriaali/ Koe:

– maksaa ns. kalustomaksu, jonka laskut onkin jo aiemmin lähetetty.

Kalustomaksua ryhdytään kutsumaan jatkossa toimintamaksuksi, koska sillä

maksetaan kaluston kulujen lisäksi myös kerhon toiminnan kaikki muut

kulut, joita pienehkö jäsenmaksu ei mitenkään yksinään kata:

viranomaismaksut, vakuutukset, sähköt, maanvuokrat ja muut vastaavat.

Kerhon uudet toimintaohjeet (https://cumulusry.fi/toimintaohje/) sanovat

kertauslennosta seuraavaa:

———–

6.1. Kertauskoululennot / kausikertauslennot

Kaikki jäsenet, joilla on kokonaislentokokemusta purjekoneella alle 200h,

suorittavat vuosittain kausikertauslennon.  Lennon tarkoitus on palauttaa

talven jälkeen lentotuntumaa kerhon lennonopettajan kanssa ennen

ensimmäistä lentoa päällikkönä kerhon purjelentokalustolla.

Kausikertauslento on myös suoritettava jollekin kerhon

purjelennonopettajalle ennen seuraavaa lentoa kerhon kalustolla, jos

  1. edellisestä purjelennosta päällikkönä on kulunut 12kk,

  2. alle 50h lentänyt jäsen, jolla on kulunut 2kk edellisestä lennosta,

  3. uusi jäsen opettajan harkinnan mukaan,

  4. purjelennonopettajan ilmoittamastaan syystä,

  5. yhdistyksen hallitus perustellussa päätöksessä määrää sen suorittamaan.

———-

Lentämään pääsevät nyt alkuun siis sellaiset, joiden ei tätä kertauslentoa

tarvitse lentää – 200 tuntia lentäneet, jotka ovat lentäneet 12kk sisällä,

ja joiden lupakirjan mukaiset viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

täyttyvät.

Koetetaan me juniorimmat kestää vielä hetki.

Hallituksen puolesta,

   – Hessu

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne