Koulutuksista ja kursseista

Kesän 2021 purjelentokoulutus

Cumulus ry järjestää kesällä yhden purjelennon peruskurssin lento-osan purjelentäjän lupakirjaa (SPL) varten 17.7. – 1.8.2021 välisenä aikana Nummelan lentokentällä. Kurssilla on tilaa 4 oppilaalle ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä (kurssi on tällä hetkellä täynnä). Kurssi on intensiivinen, eikä se salli juurikaan poissaoloja. Lähtökohtana on, että jokainen päivä on lentopäivä aina sään salliessa. Tyypillisesti lentokoulutus aloitetaan kello 9.00 aamulla ja se jatkuu jopa klo 20.00 saakka illalla. Päivää rytmittävät tarvittavat ruokailu- ja muut tauot.

Cumulus ry järjestää lentokoulutusta myös henkilöille, joilla purjelentäjän lupakirja on mennyt vanhaksi tai joilla on voimassa jokin muu lentolupakirja. Näistä tiedotetaan myöhemmin lisää, sillä purjelentokoulutusta ja lupakirjoja koskevat määräykset ovat kokeneet täyden remontin.

Kurssihinnat eivät sisällä lento-osuuden päättävää tarkastuslentoa, vaan se on lennettävä erikseen valtuutetun tarkastuslentäjän kanssa.

Yksinlentojen lentäminen ja lupakirjan myöntäminen edellyttävät hyväksyttyä lääketieteellistä kelpoisuustodistusta, ns. medikaali. Normaali terveys riittää, eli alin taso. Medikaali tulee olla myönnettynä ennen lento-osuuden alkua. Tämä prosessi kuuluu oppilaalle kustannuksineen. On syytä huomioida, että purjelentokoneen ohjaamo on suunniteltu henkilölle, jonka fyysiset mitat sijoittuvat seuraaville väleille: 55 – 105 kg ja 150 – 190 cm.

Vuonna 2021 Cumulus ry ei järjestä purjelentokurssin teoriakoulutusta, vaan lentokoulutukseen tulijoilla tulee olla purjelentoteoriat hyväksytysti suorittuna ennen lento-osaa. Käytännössä kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä Cumulus ry:n, koska pyrimme järjestämään kaikille halukkaille hyvän mahdollisuuden saada teoriat suoritettua ja jopa alennusta listahinnoista.

Teoriakoulutusta järjestää mm. Suomen Urheiluilmailuopisto niitten verkkoteoriakurssilla. Teoriakoulutuksen kokeet tapahtuvat kahdessa vaiheessa. Ensiksi koulutusorganisaatio varmistaa osaamisen omalla kokeellaan ja lopuksi varsinainen koe tehdään Traficomin osoittamassa paikassa ja ajankohdassa.

Cumulus ry:llä on Nummelan lentokentällä ns. luokkarakennus, jossa on pieni keittiö ja WC. Lisäksi kentällä on puusauna, jotka kaikki ovat kurssilaisten vapaassa käytössä. Majoitukseen on käytössä ns. HEIK-mökki, jossa sähköt, mutta ei juoksevaa vettä. 

Miten kurssille ilmoittaudutaan

Kurssille ilmoittaudutaan tämän sivun alareunassa olevalla nettilomakkeella, jolla voi myös kysyä tarvittaessa lisätietoja tai ottaa muutoin yhteyttä Cumulus ry:hyn.

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa 500 € etumaksu, joka palautetaan ainoastaan lääketieteellisen syyhyn perustuvan esteen takia.

Purjelennon peruskurssille voivat osallistua lähes kaikki

Purjelennon peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole entuudestaan mitään lentolupakirjaa. Purjelentäjän lupakirjan (SPL) saamiseksi tulee suorittaa teoria- ja lento-osuudet sekä hankkia lääketieteellinen kelpoisuustodistus, eli medikaali.

Peruskurssi sisältää minimikoulutusvaatimusten mukaisen lento-osuuden eli 45 lentoa ja vähintään 15 tuntia koululentoja. Koululentopäivän aikana oppilaat lentävät tyypillisesti 2-5 koululentoa opettajan kanssa. Koululentojen pituus on sään ja koulutusvaiheen mukaan 15 minuuttia – 2 tuntia.

Kurssin loppuvaiheessa oppilaat lentävät yksin ja koulutuksen päättää tarkastuslento. Lento-osuuden sisältö on määritetty Traficomin hyväksymässä koulutusohjelmassa. Mikäli oppilas ei saavuta minimivaatimusten puitteissa riittävää taito- ja osaamistasoa jatketaan lisäkoululentoja tarpeen ja sovitun mukaisesti. Lisäkoulutuksen hinta riippuu tarvittavasta koululentojen määrästä.

Purjelentokurssin lento-osuudelle voi tulla jo 14-vuotiaana, mutta varsinaisen purjelentäjän lupakirjan voi saada vasta 16-vuotiaana. Kurssin jälkeen voi lentää yksinlentoja purjelennon opettajan valvonnassa. Kurssikieli on suomi.

Purjelentäjän terveysvaatimukset eivät ole kohtuuttoman kovat, vaan ns. normaali terveys riittää. Silmälasit tai värinäön heikkous eivät ole este.

Tutustumiskurssi ja esittelylento

Tutustumiskurssi

Cumuluksen päiväkursseilla voi tutustua purjelentoon rennolla ja hauskalla tavalla.
Kurssille osallistuvan vähimmäisikä on 12 vuotta. Tutustumiskurssin ohjelma pitää sisällään johdannon purjelentoon helppotajuisen teoriaosuuden avulla ja yksi tai kaksi lentoa Cumuluksen koulukoneilla opettajan kanssa.

Tutustumiskursseja järjestetään kysynnän mukaan, joten ota yhteyttä Cumulukseen. Jos haluaisit osallistua kurssille jonain muuna ajankohtana, lähetä meille siitä tietoa.

Kurssille voi ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta ja lisätietoja saa myös sähköpostitse.
SUOSITTU

Esittelylento

Esittelylento on vaivaton ja nopea tapa päästä tutustumaan purjelentämiseen. Pääset kokeneen opettajan kanssa kokeilemaan miltä purjelentokoneen ohjaaminen ja lentäminen tuntuu.

Esittelylennosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alla olevan tiedustele napin tai ilmoittautumislomakkeen kautta sekä sähköpostilla.
Katso myös kalenterista esittelytapahtumien ajankohdat.
KOKEILE!

Peruskurssi LAPL(A)/PPL haltijalle

Kurssilla lennetään LAPL(A)/PPL haltijalta vaaditut lennot. Mikäli henkilöllä on jokin muu voimassa oleva lupakirja, selvitämme pyynnöstä voimassa olevat vaatimukset.
Kurssin sisältö on vielä auki. Koulutusohjelma on hyväksyttävänä Traficomissa.
Lento-osa lennetään kaksipaikkaisella koulukoneella Nummelassa. Teoriaosa tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kurssin alkua.
Ota yhteyttä

Lahjakortti

Cumulus tarjoaa mahdollisuuden ostaa myös lahjakortin jolla voit antaa elämyksen liikkua hiljaisin siivin kolmannessa ulottuvuudessa. Tämä on lahja joka muistetaan pitkään.

Paina alhaalla olevaa nappia niin saat lisää tietoa miten tilata tämä unohtumaton elämys ystävällesi.

Tilaa!

Hinnasto

Tilinumero: FI77 1014 5000 1755 55

KurssiHinta
Purjelennon peruskurssi, teoriaosuuden suorittaneille
(teoriaosuudesta alle 2 v)
2500 €
Yksittäinen koululento55 €
Purjelennon esittelylento hinauskorkeus 500 m100 €
Purjelennon esittelylento hinauskorkeus 1000 m200 €
Purjelennon tutustumiskurssi hinauskorkeus 2 x 500 m200 €
Purjelennon tutustumiskurssi hinauskorkeus 1000 m200 €

Ilmoittaudu tai tiedustele kursseista ja esittelylennoista tästä