Search

Koulutuksista ja kursseista

Purjelentokoulutus 2023 – 2024

Teoriakurssi

  • Aika 13.11.23 – 21.3.24
  • Hinta 480€ josta hyvitetään 150€ jos suorittaa myös lento-osan.


Kurssi koostuu sekä etäopetuksesta verkkosovelluksella että lähiopetuksesta pääsääntöisesti maanantai- ja torstai-iltaisin.

Teoriakoulutusohjelman tavoitteena on purjelentäjän lupakirjaa (SPL) varten vaadittavan tietopuolisen oppimäärän täyttäminen niin, että oppilas läpäisee vaadittavat teoriakokeet.

Cumulus ry/rf antaa koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen oppilaalle koulutustodistuksen ja suosituksen viranomaisen (TrafiCom) järjestämään teoriakokeeseen. Suositus teoriakokeeseen osallistumiseksi on voimassa 12 kuukautta.

Teoriakoulutukseen kuuluvat seuraavat oppiaineet ja koulutusohjelman mukaiset vähimmäistuntimäärät:

OPPIAINE

Vähimmäistuntimäärä

1. Ilmailun säädökset

10

2. Ihmisen suorituskyky

2

3. Sääoppi

4

4. Radiopuhelinliikenne

5

5. Lennonteoria

5

6. Lentotoimintamenetelmät

5

7. Suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

3

8. Lentokoneen yleistuntemus, lentorunko ja järjestelmät sekä hätävarusteet

5

9. Suunnistus

5

YHTEENSÄ

44

Opetusta annetaan tarvittaessa myös laajemmin tai useampia oppitunteja kuin edellä esitetty vähimmäismäärä. Teoriaoppitunnin pituus on 50 minuuttia. Opetus annetaan reaaliaikaisina oppitunteina: joko lähioppitunteina tai etäyhteyden kautta pidettyinä oppitunteina. Opetus voi sisältää harjoitustehtäviä.

  • Oppitunnit alkavat klo 18.00 ja päättyvät viimeistään klo 21.00. 
  • Kurssi käsittää vähintään 44 tuntia teoriaa sekä erilliset loppukokeet.
  • Alaikäraja 15 vuotta, yläikärajaa ei ole.
  • Kurssimateriaali on pääosin englanninkielistä, joten luetun englannin kohtuullista ymmärtämistä edellytetään.
  • PPL ja UL lupakirjan omaavat ovat oikeutettuja 40% alennukseen jolloin kurssin hinta on heille 288 €
 
Purjelentäjän lupakirjan (SPL) teoriakoulutusohjelma kokonaisuudessaan löytyy täältä: purjelentajan-lupakirjan-spl-teoriakoulutusohjelma-27032021


Lentokoulutus

Cumulus ry:n purjelennon peruskurssien lento-osat purjelentäjän lupakirjaa (SPL) varten järjestetään Nummelan lentokentällä lentokauden 2024 aikana. Kurssin hintaan sisältyy 45 lentoa, alkeiskoneiden kalustomaksu  ja kerhon jäsenmaksu. 

Kurssien kaksi ensimmäistä viikkoa ovat intensiivisiä, eivätkä ne salli juurikaan poissaoloja. Lähtökohtana on, että jokainen päivä on lentopäivä aina sään salliessa. Tyypillisesti lentokoulutus aloitetaan kello 9.00 aamulla ja se voi jatkua jopa klo 20.00 saakka illalla. Päivää rytmittävät tarvittavat ruokailu- ja muut tauot. Kolmas viikko, jonka aikana suoritetaan matkalentoja, ovat hieman joustavampia.

Cumulus ry järjestää lentokoulutusta myös henkilöille, joilla purjelentäjän lupakirja on mennyt vanhaksi tai joilla on voimassa jokin muu lentolupakirja => Muuntokurssi. Vanhentuneen lupakirjan haltijat voivat ottaa yhteyden koulutuspäällikköön.

Kurssihinnat eivät sisällä lento-osuuden päättävää tarkastuslentoa, vaan se on lennettävä erikseen valtuutetun tarkastuslentäjän kanssa.

Yksinlentojen lentäminen ja lupakirjan myöntäminen edellyttävät hyväksyttyä lääketieteellistä kelpoisuustodistusta, ns. medikaali. Normaali terveys riittää, eli alin taso. Medikaali tulee olla myönnettynä ennen lento-osuuden alkua. Tämä prosessi kuuluu oppilaalle kustannuksineen. On syytä huomioida, että purjelentokoneen ohjaamo on pääsääntöisesti suunniteltu henkilölle, jonka fyysiset mitat sijoittuvat seuraaville väleille: 55 – 105kg ja 150 – 190cm,

Cumulus ry:llä on Nummelan lentokentällä ns. luokkarakennus, jossa on pieni keittiö ja WC. Lisäksi kentällä on puusauna, jotka kaikki ovat kurssilaisten vapaassa käytössä. Majoitukseen on tarvittaessa käytössä ns. HeIK-mökki, jossa sähköt, mutta ei juoksevaa vettä. 

Miten kursseille ilmoittaudutaan

Kursseille ilmoittaudutaan tämän sivun alareunassa olevalla nettilomakkeella, jolla voi myös kysyä lisätietoja tai ottaa muutoin yhteyttä Cumulus ry:hyn.

Purjelennon peruskurssille voivat osallistua lähes kaikki

Purjelennon peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole entuudestaan mitään lentolupakirjaa. Purjelentäjän lupakirjan (SPL) saamiseksi tulee suorittaa teoria- ja lento-osuudet sekä hankkia lääketieteellinen kelpoisuustodistus, eli medikaali.

Peruskurssi sisältää minimikoulutusvaatimusten mukaisen lento-osuuden eli 45 lentoa ja vähintään 15 tuntia koululentoja. Koululentopäivän aikana oppilaat lentävät tyypillisesti 2-5 koululentoa opettajan kanssa. Koululentojen pituus on sään ja koulutusvaiheen mukaan 15 minuuttia – 2 tuntia.

Kurssin loppuvaiheessa oppilaat lentävät yksin ja koulutuksen päättää tarkastuslento. Lento-osuuden sisältö on määritetty Traficomin hyväksymässä koulutusohjelmassa. Mikäli oppilas ei saavuta minimivaatimusten puitteissa riittävää taito- ja osaamistasoa jatketaan lisäkoululentoja tarpeen ja sovitun mukaisesti. Lisäkoulutuksen hinta riippuu tarvittavasta koululentojen määrästä.

Purjelentokurssin lento-osuudelle voi tulla jopa 14-vuotiaana, mutta varsinaisen purjelentäjän lupakirjan voi saada vasta 16-vuotiaana. Kurssin jälkeen ennen lupakirjan myöntämistä voi lentää yksinlentoja purjelennon opettajan valvonnassa. Kurssikieli on suomi.

Purjelentäjän terveysvaatimukset eivät ole kohtuuttoman kovat, vaan ns. normaali terveys riittää. Silmälasit tai värinäön heikkous eivät ole este.

Tutustumiskurssi ja esittelylento

Tutustumiskurssi

Cumuluksen päiväkursseilla voi tutustua purjelentoon rennolla ja hauskalla tavalla.
Kurssille osallistuvan vähimmäisikä on 12 vuotta. Tutustumiskurssin ohjelma pitää sisällään johdannon purjelentoon helppotajuisen teoriaosuuden avulla ja 5 -15 lentoa Cumuluksen koulukoneilla opettajan kanssa.

Tutustumiskursseja järjestetään kysynnän mukaan, joten ota yhteyttä Cumulukseen. Jos haluaisit osallistua kurssille jonain muuna ajankohtana, lähetä meille siitä tietoa.

Kurssille voi ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta ja lisätietoja saa myös sähköpostitse.
Tutustumiskurssin lennot lasketaan hyväksesi mikäli osallistut lupakirjakurssille.
SUOSITTU

Esittelylento

Esittelylento on vaivaton ja nopea tapa päästä tutustumaan purjelentämiseen. Pääset kokeneen opettajan kanssa kokeilemaan miltä purjelentokoneen ohjaaminen ja lentäminen tuntuu.

Esittelylennosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alla olevan tiedustele napin tai ilmoittautumislomakkeen kautta sekä sähköpostilla.
Katso myös kalenterista esittelytapahtumien ajankohdat.
KOKEILE!

Esittelylentopäivät 2024

Esittelylentopäivät ovat lauantaina ja mikäli esimerkiksi sään takia tuolloin ei voida lentää, niin varalentopäivänä on aina sunnuntai
Esittelylentopäivä 1Esittelylentopäivä 2Esittelylentopäivä 3Esittelylentopäivä 4Esittelylentopäivä 5Esittelylentopäivä 6
25.05.202415.06.202420.07.202403.08.202417.08.202431.08.2024

Muuntokurssi LAPL/PPL haltijalle

Kurssilla lennetään LAPL/PPL haltijalta vaaditut lennot. Mikäli henkilöllä on jokin muu voimassa oleva lupakirja, selvitämme pyynnöstä voimassa olevat vaatimukset.
Lento-osa lennetään kaksipaikkaisella koulukoneella Nummelassa. Teoriaosa tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen kurssin alkua
Ota yhteyttä

Lahjakortti

Cumulus tarjoaa mahdollisuuden ostaa myös lahjakortin jolla voit antaa elämyksen liikkua hiljaisin siivin kolmannessa ulottuvuudessa. Tämä on lahja joka muistetaan pitkään.

Paina alhaalla olevaa nappia niin saat lisää tietoa miten tilata tämä unohtumaton elämys ystävällesi.

Tilaa!

Hinnasto

Tilinumero: FI77 1014 5000 1755 55

KurssiHinta
Purjelennon teoriakurssi 480 €
Purjelennon peruskurssi, teoriaosuuden suorittaneille
(teoriaosuudesta alle 2 v)
Sisältää 45 lentoa, alkeiskoneiden kalustomaksun 120 € ja jäsenmaksun 70 €
3000 €
Yksittäinen koululento60 €
Purjelennon esittelylento hinauskorkeus 500 m110 €
Purjelennon esittelylento hinauskorkeus 2 x 500 m (yhdelle henkilölle) tai 1000 m 210 €
Purjelennon tutustumiskurssi 5 x 500 m *380 €
Purjelennon tutustumiskurssin lisälennot 5 x 500 m paketin jälkeen60 € / lento
* Purjelennon tutustumiskurssi 5 x 500 m sisältää purjelentäjän lentopäiväkirjan ja kerhon kannatusjäsenyyden sen vuoden loppuun asti jolloin tutustumiskurssi on aloitettu.
Jos tulet purjelentokurssille niin tutustumiskurssin lennot luetaan hyväksesi.

Ilmoittaudu tai tiedustele kursseista ja esittelylennoista tästä

On syytä huomioida, että purjelentokoneen ohjaamo on pääsääntöisesti suunniteltu henkilölle, jonka fyysiset mitat sijoittuvat seuraaville väleille: 55 – 105 kg ja 150 – 190 cm.

Muuntokurssi

Jätä tästä yhteydenottopyyntö Muuntokurssista.

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne

On syytä huomioida, että purjelentokoneen ohjaamo on pääsääntöisesti suunniteltu henkilölle, jonka fyysiset mitat sijoittuvat seuraaville väleille: 55 – 105 kg ja 150 – 190 cm.

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne