Koulutuksista ja kursseista

Kesän 2021 purjelentokoulutus

Cumulus ry järjestää kesällä yhden purjelennon peruskurssin lento-osan 17.7. – 1.8.2021 välisenä aikana Nummelan lentokentällä. Kurssilla on tilaa 8 oppilaalle ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi on intensiivinen, eikä se salli juurikaan poissaoloja. Lähtökohtana on, että jokainen päivä on lentopäivä aina sään salliessa. Tyypillisesti lentokoulutus aloitetaan kello 9.00 aamulla ja se jatkuu jopa klo 20.00 saakka illalla. Päivää rytmittävät tarvittavat ruokailu- ja muut tauot.

Nummelassa järjestettävä Cumulus ry:n kurssi sisältää purjelentäjän lupakirjan (LAPL (S) tai SPL) minimikoulutusvaatimusten mukaisen lento-osuuden eli 45 lentoa ja vähintään 15 tuntia koululentoja. Lento-osuuden sisältö on määritetty Cumulus ry:n koulutusluvan ja ilmailumääräysten vaatimusten mukaisesti. Mikäli oppilas ei saavuta minimivaatimusten puitteissa riittävää taito- ja osaamistasoa jatketaan lisäkoululentoja tarpeen ja sovitun mukaisesti. Lisäkoulutuksen hinta riippuu tarvittavasta koululentojen määrästä.

Kurssihinta ei sisällä lupakirjan edellytyksenä olevaa tarkastuslentoa, vaan se on lennettävä erikseen valtuutetun tarkastuslentäjän kanssa.

Koululentopäivän aikana oppilaat lentävät tyypillisesti 2-4 koululentoa opettajan kanssa. Koululentojen pituus on sään ja koulutusvaiheen mukaan 15 minuuttia – 2 tuntia. Kurssin loppuvaiheessa oppilaat lentävät myös yksin ja koulutuksen päättää tarkastuslento, jonka läpäistyään voi hakea varsinaista lupakirjaa Traficomista.

Cumulus ry:llä on Nummelan lentokentällä ns. luokkarakennus, jossa on pieni keittiö ja WC. Lisäksi kentällä on puusauna, jotka kaikki ovat kurssilaisten vapaassa käytössä. Majoitukseen on käytössä ns. HEIK-mökki, jossa sähköt, mutta ei juoksevaa vettä. 

Miten kurssille ilmoittaudutaan

Kurssille ilmoittaudutaan tämän sivun alareunassa olevalla nettilomakkeella, jolla voi myös kysyä tarvittaessa lisätietoja tai ottaa muutoin yhteyttä Cumulus ry:hyn.

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä tulee maksaa 500€ etumaksu, joka palautetaan ainoastaan lääketieteellisen syyhyn perustuvan esteen takia.

Purjelennon peruskurssille voivat osallistua lähes kaikki

Purjelennon peruskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole entuudestaan mitään lentolupakirjaa. Purjelentäjän lupakirjan (LAPL (S) tai SPL) saamiseksi tulee suorittaa teoria- ja lento-osuudet.

Lentokoulutuksen lisäksi purjelentolupakirjaan tarvitaan siis myös teoriakoulutus, joka sisältää noin 30 tunnin koulutuksen eri oppiaineissa ja tarvittava kokeet.  Vuonna 2021 Cumulus ry ei järjestä teoriakoulutusta Nummelassa, vaan purjelentäjän lentokoulutukseen tulijoilla tulee olla purjelentoteoriat suorittuna ja tentittynä ennen lento-osaa.

Teoriaosuuden suorittaminen on mahdollista esimerkiksi Suomen urheiluilmailuopiston verkkoteoriakurssilla:  verkkoteoriakurssi.

Käytännössä kannattaa ottaa yhteyttä Cumulusry.n, koska pyrimme järjestämään kaikille halukkaille hyvän mahdollisuuden saada teoriat suoritettua ja jopa alennusta listahinnoista.

Minkä tahansa hyväksytyn koulutusorganisaation teoriakurssi ja todistus riittävät lento-osuuden aloittamiseksi.

Purjelentokurssin lento-osuudelle voi tulla jo 14-vuotiaana, mutta varsinaisen purjelentäjän lupakirjan voi saada vasta 16-vuotiaana. Kurssin suorittamisen jälkeen voi lentää purjelennon opettajan valvonnassa yksinlentojakin. Kurssikieli on suomi. Purjelentäjän terveysvaatimukset eivät ole kohtuuttoman kovat, vaan ns. normaali terveys riittää. Silmälasit tai värinäön heikkous eivät ole este.

Ennen lento-osan aloitusta tulee käydä ilmailulääkärin tarkastuksessa, joka on myös lupakirjan saamisen edellytys. Tarkastuksen läpäisseet saavat siitä todistuksen, eli medikaalin. Purjelentoa varten riittää alin taso, eli LAPL-medikaali.

Moottorikonepiloteille voidaan järjestää oma kurssi (iltakurssityyppinen), jossa otetaan huomioon lupakirjan tuomat helpotukset

Esittely- ja tutustumiskurssi

Tutustumiskurssi

Cumuluksen päiväkursseilla voi tutustua purjelentoon rennolla ja hauskalla tavalla. Kurssille osallistuvan vähimmäisikä on 12 vuotta, vähimmäispaino 55kg, maksimipaino 110kg ja -pituus 195cm

Tutustumiskurssin ohjelma pitää sisällään johdannon purjelentoon helppotajuisen teoriaosuuden avulla ja kaksi lentoa Cumuluksen koulukoneilla opettajien kanssa.

Tutustumiskurssejä järjestetään kysynnän mukaan, joten ota yhteyttä Cumulukseen. Jos haluaisit osallistua kurssille jonain muuna ajankohtana. Kurssille voi ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta ja lisätietoja saa myös sähköpostitse.
SUOSITTU

Esittelylento

Esittelylento on vaivaton ja nopea tapa päästä tutustumaan purjelentämiseen. Pääset oppilaana mukaan kokeneen opettajan kanssa ja pääset kokeilemaan miltä purjelentokoneen ohjaaminen ja lentäminen tuntuu.

Esittelylennosta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä alla olevan tiedustele napin tai ilmoittautumislomakkeen kautta sekä sähköpostilla.
KOKEILE!

Muuntokurssi

Kurssin tarkoituksena on purjelentolupakirjan suorittaminen henkilöille, joilla on moottorilentäjän lupakirja tai muu voimassa oleva lupakirja.
Kurssi sisältää 8 tuntia teoriaa. Oppiaineina ovat ohjausoppi, purjekonerakenteet, määräykset, purjekoneen käyttö ja hoito sekä sääoppi. Teoria-aineista järjestetään loppukoe.
Lento-osa käsittää 15 lentoa kaksipaikkaisella koulukonella. Mikäli oppilas edistyy normaalista, suorittaa oppilas näistä ainakin kaksi yksinlentona.
Ota yhteyttä

Lahjakortti

Cumulus tarjoaa mahdollisuuden ostaa myös lahjakortin jolla voit antaa elämyksen liikkua hiljaisin siivin kolmannessa ulottuvuudessa. Tämä on lahja joka muistetaan pitkään.

Paina alhaalla olevaa nappia niin saat lisää tietoa miten tilata tämä unohtumaton elämys ystävällesi.

Tilaa!

Hinnasto

Tilinumero: FI7710145000175555

KurssiHinta
Purjelennon peruskurssi, teoriaosuuden suorittaneille
(teoriaosuudesta alle 2 v)
2500 €
Peruskurssin teoriaosuus (minimi 4 henkeä) 250 €
Teoriakurssi muunto-oppilaille (minimi 4 henkeä)150 €
Yksittäinen koululento55 €
Purjelennon esittelykurssi (1 lento, 500m hinaus)100 €
Purjelennon esittely- ja tutustumiskurssi (2 lentoa)200 €
Purjelennon esittelykurssi (1 lento, 1000m hinaus)200 €

Ilmoittaudu kurssille tästä