Search

Cumulus Lentomaksut

Yhdistyksen keräämät maksut koostuvat jäsen-, toiminta- sekä lentomaksuista. Tuloilla katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut sekä toteutetaan pitkänaikavälin kalustosuunnitelmaa. Maksut laskutetaan, älä maksa maksuja ennakkoon!

 Jäsenmaksu: Yhdistyksen jäsenyyden edellytys on jäsenmaksun maksaminen. Se antaa henkilölle mm. oikeuden osallistua yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Jäsenmaksun maksavat kaikki jäsenet lukuun ottamatta kunniajäseniä.

Hinauslentotoimintaan osallistuvat jäsenet voivat halutessaan maksaa alemman hintaluokan jäsenmaksun. Tällä menettelyllä pyritään takaamaan hinausten saatavuus mutta ko. jäsenyys ei oikeuta purjelentokaluston käyttöön. Ajantasaista tietoa hinausjäsenyydestä saa yhdistyksen hinauspäälliköltä.

 Toimintamaksu: Yhdistyksen purjelentokaluston käyttöoikeuden edellytys on toimintamaksun maksaminen (Toimintaohje, pl. 6. Lentokoulutus ja tarkastuslennot sekä 7.1. Huoltotoimintaan liittyvät lennot). Toimintamaksuista saaduilla varoilla katetaan yhdistyksen kiinteät kulut, joita ovat mm. ilma-alusten huollot, kiinteistöjen ylläpito, viranomaismaksut, maavuokrat jne. Jäsentä, joka osallistuu yhdistyksen toimintaan, kehotetaan suorittamaan maksu yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Vähän harrastaville sekä nuorille lentäjille on laadittu pienempi toimintamaksu, joka pitää sisällään alkeiskoneiden käyttöoikeuden.

Kesän aikana purjelentolupakirjan suorittanut on vapautettu pienemmästä toimintamaksusta, jolloin hän on oikeutettu lentämään alkeiskoneluokan ilma-aluksilla. Lentojen maksukatto on Cumuluksen hinnaston mukainen. Mikäli jäsen siirtyy lentämään korkeamman suorituskyvyn koneilla, häneltä peritään täysi toimintamaksu.

Toimintamaksu sisältää omavastuunpoiston, mikäli kysymyksessä on ei-tuottamuksellinen tapahtuma (kts. Toimintaohjeen kohta 8.1 Vakuutukset).

 Lentomaksut: Lentomaksuilla yhdistys toteuttaa pitkän aikavälin kalustosuunnitelmaa. Tarkoituksena on ylläpitää ja peruskorjata kalustoa sekä uudistaa vanhenevaa konekantaa vastaamaan jäsenten käyttötarpeita.

Yhdistyksen ilma-alusten käyttö maksetaan lentoajan mukaan siihen asti, kunnes kyseisen maksuluokan yläraja on saavutettu.

Ilma-alukset jaetaan neljään eri maksuluokkaan, joilla kullakin on eri maksukatto. Luokat ovat:

  1. Alkeiskoneluokka: Junior, Club Astir

  2. Kerhokoneluokka: LS4, LS7, ASK21 (ei koululento)

  3. Tehokoneluokka: ASW28

  4. Tehokaksikko: DG1000T

Kaikki lentämiseen liittyvä laskutetaan, älkää maksako mitään ennakkoon.
Lisää maksuista Cumulus toimintaohjeessa

Pankkiyhteys: FI7710145000175555

Alkeiskoneet
Junior ja Club Astir
Kerhokoneluokka
LS4, LS7, ASK-21
Tehokoneluokka
ASW 28, DG100T
Toimintamaksu120 €250 €250 €
Lentoaikaveloitus17€/h hintakatto 25h eli 425 €39 €/h hintakatto 25h eli 975 €49 €/h hintakatto 25h eli 1225 €

Hinaushinnasto

Cumuluksessa on käytössä sähköinen kenttäkirja, joka toimii kaiken lentoon liittyvän laskutuksen pohjana. Hinaukset maksetaan jälkikäteen lähetettävällä laskulla. Käytetty hinauskorkeus sekä lennon tyyppi merkitään ilma-aluksen päällikön toimesta sähköiseen kenttäkirjaan.

LentoHinta
Hinausmaksu 1000 m84 €
Hinausmaksu 750 m63 €
Hinausmaksu 500 m42 €
Hinausmaksu 250 m (kierrokseen)14 €
Koulutushinaus 1000 m99 €
Koulutushinaus 750 m79 €
Koulutushinaus 500 m60 €
Koulutushinaus 250 m (kierrokseen)30 €
Siirtohinaus (lentoaika)120 €/h
Laskutuksen huomautusmaksu10 €
Lentopäiväkirjausten korjausmaksu10 €
Lentotuntihinta OH-YHP, (kauden ulkopuolella)120 €/h

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne