Search

Cumuluksen hallitus tiedottaa

Kerhon hallitus piti perjantaina koronapainotteisen skype-kokouksen.

Vaikka kelit alkavat olla varsin houkuttelevia, Hinu lentää, ja muunkin kaluston huollot valmistuvat hyvää vauhtia, päätimme että kerhon purjelentotoimintaa ei toistaiseksi aloiteta.

Kaksipaikkaisilla lentäminen olisi selvä tartuntariski, joten opettajia ei voida koneeseen kaikkien kanssa istuttaa.  Yksipaikkaisilla lentäminen saattaisi olla tehtävissä turvallisemmaksi, mutta siihenkään ei ole vielä selkeää tietoa ja asiantuntemusta saatavissa, kuinka desinfiointi lentojen välillä olisi tehtävä.  Jonkun verran kontakteja kerholaisten välille kuitenkin toiminnassa tulisi, ja tämä ei ole välttämätöntä toimintaa jota kerho voi tässä tilanteessa järjestää, kun muuta yhteiskuntaa suljetaan.

Toiminnan aloittaminen nyt olisi selvästi ristiriidassa kaiken muun ympärillä tapahtuvan kanssa.

Niinpä otamme nyt aikalisän.  Tilannetta tarkastellaan uudestaan viimeistään 13.4. ja tiedotetaan silloin miltä tilanne näyttää.  Sitä ennen ei ainakaan lennetä, mutta uskomme vielä että kesällä taivaalle päästään!  Tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti ja toiminta aloitetaan heti kun mahdollista.

Lentotoiminnan aloituksen viivästyminen aiheuttaa paineita kerhon taloudelle, sillä juoksevia kuluja on melkoisesti.  Se vaikuttaa sekä lentotoiminnan tuloihin (hinaus- ja lentoajan maksut) että koulutuksen tuloihin.

Keskustelimme keinoista vähentää kulut minimiin.  Purjekoneet laitetaan seisontavakuutuksiin.  Kun lentotoiminta tulee aikanaan mahdolliseksi, vakuutukset saadaan kyllä ketterästi uudelleen voimaan.  Kaikki mahdolliset toimenpiteet kulujen pienentämiseksi tehdään.

Siitä huolimatta laskuja tulee keväällä aikalailla, ja niistä on suoriuduttava, jotta kerhon toiminta voi jatkua aikanaan.  Teemmekin varmuuden vuoksi budjetin jolla toiminnan jatkuminen vuonna 2021 varmistetaan, vaikka tämä kesä menisikin pahimmassa tapauksessa kokonaan pieleen.

Tästä syystä pyydämme jäseniä maksamaan tämän vuoden kalustomaksut mahdollisimman pian.

Niillä maksetaan varsinaisen kaluston ylläpidon lisäksi myös kerhon muut kulut – viranomaismaksut, vakuutukset, sähköt, maanvuokrat, jotka tulevat maksettavaksi lentotoiminnasta riippumatta.

Ylläolevasta poiketen joitakin hinauksia tullaan luultavasti Hinulla lentämään, esim. jonkin yksityisen omistajan koneen koelentoja on ilmeisesti tarvetta lentää.  Nämä tehdään minimimiehityksellä ja pitkillä turvaväleillä.  Kaksi kertaa normaalia pidempi hinausköysi on jo työn alla. 🙂

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne