Search
Cumulus rf/ry hallitus tiedottaa
———————————–

Hallituksen kokouksessa 18.5. todettiin että koulutustarjontaa voidaan
hiljalleen ruveta laajentamaan.  Etenemme silti suhteellisen varovaisin
askelin ja tilanteen edetessä sekä tietämyksen lisääntyessä voidaan
toimintaa jälleen sopeuttaa jompaankumpaan suuntaan.  SIL:n
purjelentotoimikunta on antanut uudet suositukset aiheesta [1] ja niitä
seuraillen etenemme seuraavasti.

Tässä vaiheessa lennämme vain seuraavantyyppisiä koululentoja, joissa
oletettavasti tarvitaan melko vähän lentoja per oppilas:

* Kertauskoululentoja, sekä määräysten vaatimia että pilotin itse toivomia
* Tarkastuslentäjän tekemiä varsinaisia lentokokeita
* PPL-konversiokurssin ja TTT-oppilaiden koululentoja
* TMG-kelpuutuksiin tähtääviä koululentoja
* TMG-kertauskoululentoja
* Hinauskelpuutusten kertauslentoja ja vastaavia

Uusien peruskoulutusten aloittamista ja tutustumislentoja pohditaan
kesäkuussa senhetkisen tilanteen ja saatujen kokemusten pohjalta.

Kaiken edellytyksenä on, että lentäminen on vapaaehtoista sekä opettajalle
että oppilaalle ja että kaikki henkilöt ovat tietoisia riskistä omalta
henkilökohtaiselta kannaltaan.  Opettajia tai oppilaita ei millään tavoin
painosteta kiipeämään koneeseen.  Lentävät henkilöt vastaavat omasta
sairausriskistä itse ja Cumuluksella tai muulla taholla vastuuta ei ole.

Tartuntariskiä vähennetään seuraavin keinoin:

* Kukin opettaja lentää viikon aikana vain parin oppilaan kanssa.

* Lentämään tullaan vain täysin oireettomana, ja mahdollisten
   asuinkumppanien terveenä ollessa.  Ei yskää, ei nuhaa, ei kurkkukipua eikä
   kuumetta viimeisen viikon aikana.  Ei kontaktia flunssaoireisen kanssa
   viimeisen viikon aikana.

* Ei riskiryhmäläisiä (ikä, perussairaudet).

* Kädet pestään ennen lentoa ja sen jälkeen, käsidesiä käytetään ennen
   koneeseen nousua ja sieltä poistumisen jälkeen.

* Lennon jälkeen, mikäli lentäjät vaihtuvat, puhdistetaan
   desinfiointiaineella koneen keskeiset kosketuspinnat (sauva, jarru, jne).
   Mittareiden näyttöjen pinnat voivat aineista vaurioitua, joten niihin ei
   kosketa.

* Lähikontaktiaika minimoidaan ja parin metrin välimatkaa pidetään yllä aina
   kuin mahdollista.

* Sekä oppilas että opettaja käyttävät luokiteltuja hengityssuojaimia, jotka
   suojaavat käyttäjäänsä tartunnalta.  Ei kangasmaskeja tai muita
   roiskesuojia, vaan FFP2.

* Muutoin noudatetaan voimassa olevia viranomaisten antamia ohjeita
   tartuntojen vähentämiseksi.  Kokoontumisrajoitukset muistetaan ja kentällä
   ei parveilla tarpeettomasti tahi liian läheisesti.

* Lentoturvallisuutta ei unohdeta.  Kiire pois, keskitytään siihen mitä
   ollaan tekemässä ja tehdään kaikki normaaliin lentämiseen liittyvät asiat
   huolellisesti ja niin kuin on opetettu.

Tärkeintä on välttää lähikontakteja, koska 80‐90% tartunnoista on
pisaratartuntoja ja vain pienempi osa kontaktipinnoilta tapahtuvia
tartuntoja.

Aiemmin keväällä käytetty poikkeusmenettely on edelleen käytettävissä. Mikäli
lupakirjan omaava pilotti kokee voivansa lentää suoraan yksipaikkaisella, ja
opettaja tämän hyväksyy, voi kauden ensimmäiset lennot tehdä opettajan
valvonnassa yksinkin, mikäli lupakirjan mukaiset määräykset viimeaikaisesta
kokemuksesta eivät muuta vaadi.

Koululentoihin käytetään tässä vaiheessa Twiniä, johon otetaan tarpeellinen
vakuutus.  ASKit otetaan riviin vasta kun peruskoulutus alkaa tai toiminta
muuten laajenee niin että koneet ovat tarpeen.

[1] https://www.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/2019/01/pt-covid-ohje-13.5.2020v3.1.pdf

Koettakaahan pysyä terveenä ja nostoissa!

Hallitus

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne