Search

Cumulus ry:n harrastetoiminnassa tulee noudattaa viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Keskeistä on huolehtia hygieniasta, pitää riittävää etäisyyttä muihin harrastajiin kaikissa tilanteissa, huolehtia riskiryhmien suojaamisesta sekä pysyä kotona flunssaisena, nuhaisena tai muutenkaan oireilevana. Huolehtimalla näistä asioista, voimme edelleen tarjota jäsenistöllemme ilmailuharrastuksen ilon, vaikkakin tällä hetkellä erittäin rajoitetusti.

Poikkeavat toimintatavat asettavat lentäjille haasteita. Näissä olosuhteissa korostuu huolellisuus ja kiireettömyys. Toimintamme tärkein asia on poikkeustilanteessakin turvallisuus.

Tarkempina ohjeina harrastetoiminnalle Cumuluksessa olemme päättäneet asettaa seuraavat suositukset:

LENTOTOIMINTA

 • Suosittelemme pesemään kädet ja käyttämään käsidesiä ennen ja jälkeen lentämistä. 
 • Tuntiessasi itsesi vähänkin sairaaksi, älä tule kentälle.
 • Lentotoiminta tapahtuu pääosin yksipaikkaisilla purjekoneilla tartuntavaaran minimoimiseksi.
 • Ilma-alusta otettaessa hallista tai laitettaessa takaisin halliin ja muutoin käsiteltäessä pidetään riittävä etäisyys muihin ihmisiin (ei kokoonnuta). Avustajan on kuitenkin syytä olla siivenkärjessä, jotta vältytään kuljetusvaurioilta.
 • Lentotoiminnassa ja kaikessa muussa toiminnassa pidetään riittävä (min. 2 metriä) etäisyyttä muihin ihmisiin. Ei kokoonnuta missään vaiheessa.
 • Hinauslippu näytetään hinaajalle tai erikseen nimetylle kerhon vastuuhenkilölle ennen hinauksen aloittamista, jonka jälkeen lentäjä repäisee sen käyttökelvottomaksi. Hinauslippuja ei kerätä hinaajalle.
 • Lentovuoron aluksi sekä lopuksi ilma-aluksen päällikön on huolellisesti pyyhittävä desinfioivalla aineella ohjaamon hallintalaitteet kuten ohjaussauva, telinevipu, mikrofoni jne. Mittareita ei saa pyyhkiä, sillä kemikaalit saattavat vaurioittaa niiden pintaa.

HUOLTO- JA KERHOTOIMINTA

 • Koneiden huoltojen loppuunsaattaminen tapahtuu omistajahuoltajan toimesta. Välttämättömissä toimissa, kuten rungon kääntäminen, avun pyytäminen on sallittu.
 • Yhdistyksen sisätiloissa tarpeeton oleskelu ei ole sallittu ja muutoinkin oleskelu rajoitetaan minimiin. Kerrallaan sisätiloissa saa olla korkeintaan vain 10 henkilöä ja tällöinkin suojaetäisyys säilyttäen.
 • WC:n käytön jälkeen kädet on huolellisesti pestävä ja käsidesillä desinfioitava. WC-tilat puhdistetaan käynnin jälkeen oleellisilta pinnoiltaan.

MUUTA

 • Lentotoimintaan ja kerhotoimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja kunkin kerholaisen omalla vastuulla. Kerho ei ota mitään vastuuta jäsenten tai kentällä olevien terveysturvallisuudesta.
 
Noudatamme THL:n ohjeita tartunnan ehkäisyssä. 

Hallitus tiedottaa mahdollisista muutoksista, kun uutta tietoa on saatavilla.

Lahjakorttitilaus

Aloita maksamalla Cumuluksen tillille FI7710145000175555 haluamasi lahjakortin hinta. Liitä kuvakaappaus kuitista tänne

Lataa kuitti maksusta tänne